Pilotmaand 4
Inmiddels zijn we alweer halverwege de pilotperiode.
Tijd om iets te vertellen over het beloningsmodel van de bestuurders.

Er is een beloning van €1.000 is beschikbaar voor de 100 deelnemers. De beloning wordt alsvolgt onder de deelnemers verdeeld.
Het uitgangspunt is het aantal van 1.000 privékilometers per maand. Als je minder dan 1.000 km in een maand rijdt, kwalificeer je je voor de beloning voor die betreffende maand. De hoogte van je beloning is afhankelijk van jouw deel van het totaal aantal minderkilometers die de deelnemers hebben gereden (zie bijlage 2 voor voorbeeldberekening). Uitkering van de door jou verdiende beloning vindt maandelijks plaats en het bedrag wordt op de rekening gestort.