kilometerheffing betalen naar gebruik
Volgens het coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet het doel om in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten rijden. En […]
variabelebijtelling rapport
De resultaten van de pilot variabele bijtelling zijn te vinden in het rapport "Variabele bijtelling op privékilometers".
Variabele bijtelling update
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan, en met, de data die verzameld is. Hierna is het eindrapport samengesteld en opgemaakt.
In de periode februari en maart zal het onderzoek afgerond worden en komen de resultaten van het onderzoek beschikbaar.
Variabel bijtelling pilot einde
De pilot komt nu echt tot een einde. Voor de laatste keer worden de bestuurders gevraagd de rittenadministratie (XAR-auditfile) in te sturen.
TrackJack Europe is samen met de VZR en Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen druk bezig met de pilot Variabele Bijtelling.
Eerder deze maand noemden we al de beloning, maar hoe ziet dat er nou echt uit?
Voor de deelnemers van de pilot variabele bijtelling is het tijd om de rittenadministratie van oktober te controleren.
Inmiddels zijn we alweer halverwege de pilotperiode. Tijd om iets te vertellen over het beloningsmodel van de bestuurders.
Hier vertellen we je over de maandcyclus die in de Pilot wordt aangehouden.
Deze maand geven we je een voorbeeldberekening van het bijtellingsbedrag.
De rittenadministratie die uit een keurmerksysteem komt heet een XAR-auditfile.
Inmiddels worden de ritgegevens netjes ingestuurd, de resultaten doorgenomen en de eerste beloningen uitgekeerd.
In de pilot zitten verschillende voertuigen opgenomen, en dat is goed voor de representatie van bestuurders.
De pilot is van start! Dat betekent dat vanaf dit moment alle privékilometers die door de bestuurders gereden worden, meegenomen worden in het onderzoek.
Alle deelnemers hebben in een update meer informatie over de praktische invulling van de pilot ontvangen.
Alle benodigde voorbereidingen zijn getroffen om de pilot te laten starten.