De pilot is van start!
Dat betekent dat vanaf dit moment alle privékilometers die door de bestuurders gereden worden, meegenomen zullen worden in het onderzoek. In de maand augustus hoeven ze zelf nog geen actie te ondernemen. De VZR meet de gereden privékilometers namelijk op maandbasis en pas als de maand is afgelopen zullen ze vragen naar de rittenadministratie.