variabelebijtelling rapport

Na maanden lang data te hebben verzameld, geanalyseerd en onderzoek te hebben gedaan, is het eindrapport er eindelijk.

Wat was ook alweer de bedoeling?
In de pilot ‘variabele bijtelling’ is onderzoek gedaan naar de effecten van bijtelling betalen per gereden privékilometer, in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de MobiliteitsAlliantie en in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratie Systemen (SKRRS) is het onderzoek gestart.

Uitgangspunt Variabel bijtellen
Zakelijke rijders rijden gemiddeld 12.000 privé kilometer per jaar. Dit experiment onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op deze privékilometers. Zakelijke ritten blijven buiten beschouwing. Door de samenwerking met SKRRS kan het effect worden gemeten bij deelnemers die al een ritregistratiesysteem hebben. De deelnemer heeft zelf de keuze om wel/niet te reizen of anders te reizen.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek in deze pilot is uitspraak te kunnen doen over:

  1. Gedrag. Het meten van effect van variabele bijtelling op het privérijgedrag van de bestuurders. Rijdt men minder, meer of evenveel privékilometers als voor dat de pilot begon? En zijn er nog andere bijkomstigheden?
  2. Financiële gevolgen. Het in kaart brengen wat de invoering van variabele bijtelling voor de belastinginkomsten in totaal én voor de auto gerelateerde belastinginkomsten betekent.
  3. Uitvoerbaarheid. In kaart brengen of de het concept uitvoerbaar, controleerbaar en fraudebestendig is.

Download het rapport Variabele bijtelling hier