Bijtelling;
Een vast percentage over de fiscale waarde van je auto, dat iedere maand bij jouw bruto salaris wordt opgeteld. Bijtelling betaal je dus om je zakelijke auto voor privédoeleinden te mogen gebruiken. Maar waar je zou verwachten dat je uitsluitend betaalt voor iedere privékilometer die je rijdt, is dit bedrag iedere maand gelijk. Ongeacht hoeveel privékilometers je rijdt, je betaalt altijd hetzelfde bedrag aan bijtelling.

In de pilot Variabele Bijtelling op privékilometers wordt bekeken of de bestuurders in een situatie waarbij sprake zou zijn van variabele bijtelling (gebaseerd op basis van het aantal door jou gereden privékilometers) andere keuzes maken. Pak je bijvoorbeeld eerder de fiets of het openbaar vervoer als je voor elke kilometer die je minder rijdt ook minder bijtelling hoeft te betalen? En hoeveel scheelt jou dat in je portemonnee?


De pilot maakt deel uit van het Deltaplan Mobiliteit, en de  Mobiliteitsalliantie en het  ministerie van I&W zijn de opdrachtgevers.
De  VZR is uitvoerder van de pilot, en de  Stichting Keurmerk RitRegistratie Systemen is partner van de VZR.

Updates
Via Variabelbijtellen.nl houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Planning
In de periode van augustus tot en met december 2020 meten wij het aantal privékilometers van meer dan 100 berijders die de beschikking hebben over een auto van de zaak. Gedurende de pilot simuleren wij wat er zou gebeuren als jij als berijder geen vast bedrag aan bijtelling zou betalen, maar een bedrag gebaseerd op het daadwerkelijke aantal gereden privékilometers. Maandelijks laten wij je zien wat het effect is op je privéreisgedrag, ontvang je van ons een tussenstand en een overzicht van het bedrag dat je aan bijtelling zou moeten betalen als dit de ‘echte’ situatie zou zijn. We laten je dus zien wat het effect zou zijn op de door jou te betalen bijtelling als je meer of minder privékilometers zou gaan rijden. Hoeveel kosten kun je besparen als je zelf in de hand hebt hoeveel je moet betalen? Heeft deze manier van bijtelling invloed op het rijgedrag?

De onderzoeksvraag:
‘In welke mate beïnvloedt de invoering van variabele bijtelling het privégedrag van bestuurders en het gebruik van vervoersvormen in het algemeen en wat betekent dit voor de autogerelateerde belastinginkomsten en de benodigde capaciteit ten aanzien van fraudebeheersing en -bestrijding.

Wanneer Variabele Bijtelling wordt geïmplementeerd, is het van belang dat u uw kilometers goed kunt registreren. Hiervoor kunt u de  TrackJack PRO Fiscaal 2 gebruiken, voorzien van het Keurmerk RitRegistratiesystemen.