De pilot Variabele Bijtelling is in januari ten einde gekomen.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan, en met, de data die verzameld is. Hierna is het eindrapport samengesteld en opgemaakt.

Op 2 april is het eindrapport opgeleverd aan de opdrachtgevers: het Ministerie van I en W en de MobiliteitsAlliantie. Uit de eerste reacties leiden we af dat het rapport goed is ontvangen.

Variabele bijtelling update

Met de huidige kabinetsformatie in het achterhoofd komt het rapport op een goed moment beschikbaar. Het Ministerie van I & W heeft geïnformeerd dat zij de uitkomsten van het rapport tezamen met de aanbevelingen in een Kamerbrief eind deze maand aan de Tweede Kamer toesturen. Dit is dus goed nieuws!

Omstreeks die periode kan ook het eindrapport beschikbaar gesteld worden voor de buitenwereld. Ook via trackjackeurope.com zal hier meer aandacht aan worden gegeven.