Eerder deze maand noemden we al de beloning, maar hoe ziet dat er nou echt uit?

Jouw privékilometers in maand x: 822 km
Uitgangspunt om voor beloning in aanmerking te komen: minder dan 1.000 km in maand x aan privékilometers
Aantal minder gereden privékilometers in maand x: 1.000 – 822 = 178

Berekening beloning per minder gereden privékilometer in maand x
Aantal deelnemers die gekwalificeerd zijn voor beloning in maand x: 65
Aantal privékilometers van gekwalificeerde deelnemers opgeteld in maand x: 60.000
Aantal privékilometers gekwalificeerde deelnemers bij 1.000 km per maand: 65 x 1.000 = 65.000
Aantal minder gereden privékilometers gekwalificeerde deelnemers in maand x: 65.000 – 60.000 = 5.000
Beloning per minder gereden privékilometer in maand x: € 1.000,- / 5.000 km = € 0,20

Jouw beloning in maand x:
Beloning: 178 x € 0,20 = € 35,60