Alle deelnemers hebben in een update meer informatie over de praktische invulling van de pilot ontvangen.

Teves moeten alle deelnemers de vragenlijst invullen met alle informatie over mobiliteit. Dit moet voor Week 30 zijn gedaan.

De groep testbestuurders van Variabele bijtelling is rond. We spreken nu over 110 berijders die meedoen met deze pilot.