Wat is een XAR-auditfile?
Alle deelnemer van de pilot maken gebruik van een ritregistratiesysteem met een keurmerk.

In deze pilot, waarbij het van belang is om alle gereden (privékilometers) te rapporteren, is het van groot belang dat je rittenadministratie sluitend is. Met het keurmerkritregistratiesysteem van de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen ben je verzekerd van een sluitende rittenadministratie. De TrackJack Pro Fiscaal 2 is hier een perfect voorbeeld van.

De rittenadministratie die uit een keurmerksysteem komt heet een XAR-auditfile.  In 2013 zijn er keurmerken verstrekt voor sluitende ritregistratiesystemen. De in 2013 vastgestelde auditfile specificatie is daar onderdeel van. Voor het onderzoek wordt gebruik van deze XAR-auditfile.

Het is niet toegestaan om een XAR-auditfile aan te passen. Inzien kan echter wel. Gebruik hiervoor de XAR-auditviewer van TrackJack.