We zitten in de laatste pilotmaand!
De pilot komt nu echt tot een einde. Voor de laatste keer worden de bestuurders gevraagd de rittenadministratie (XAR-auditfile) in te sturen.

Variabel bijtelling pilot einde

Ter afsluiting van het onderzoek ontvangen de bestuurders omstreeks eind december/begin januari per e-mail een afsluitende vragenlijst.

Aan het begin van de pilotperiode zijn de bestuurders gevraagd naar de specifieke mobiliteitssituatie en de mobiliteitskeuzes die ze maken. Aan de hand van de afsluitende vragenlijst wordt in de pilot in kaart gebracht in welke mate de deelname aan deze pilot er bij de bestuurders voor gezorgd heeft dat ze hier, al dan niet bewust, andere keuzes in zijn gaan maken.