TrackJack Europe is samen met de VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) en Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen druk bezig met de pilot Variabele Bijtelling, in opdracht van het ministerie I&W.
Een onderdeel van deze pilot is een groot onderzoek onder zakelijke rijders. U als zakelijke rijder kan hier heel duidelijk uw stempel drukken op de bijtelling voor de toekomst.

Wilt u meedoen met de enquête?
Dat stellen wij zeer op prijs. Wij inventariseren graag uw situatie en horen graag uw mening.
Het maakt voor het onderzoek niet uit of u bijtelling betaalt of een kilometerregistratie bijhoudt.
 
Wanneer u op onderstaande link klikt, start de enquête.

https://nl.research.net/r/VZRbijtelling

Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Hartelijk dank voor uw deelname!

TrackJack