Pilotmaand 2.
Inmiddels worden de ritgegevens netjes ingestuurd, de resultaten doorgenomen en de eerste beloningen uitgekeerd.
September is de tweede maand van de pilot. Maar het is ook de maand dat de rittenadministratie (XAR-auditfile) van augustus beschikbaar is. Die gaat naar de VZR voor analyse.

Nadat de bestuurders hun eigen rittenadministratie hebben gecontroleerd en deze is ingestuurd, begint de analyse. Hoeveel kilometer is er in de maand afgelegd, hoeveel kilometer is daarvan privé bedoeld. Als op basis van de analyse blijkt dat er vragen zijn over je rittenadministratie, horen de kandidaten dat direct zelf.

Zodra de analyse is voltooid, worden de resultaten teruggekoppeld. Dat doen ze op twee manieren:

  1. Je ontvangt van ons maandelijks per e-mail een dashboard met daarop de details van je rittenadministratie. Denk daarbij aan het aantal kilometers dat je hebt afgelegd, het aantal ritten dat gereden is en de verhouding naar privé, woonwerk en zakelijke kilometers.
  2. Daarnaast ontvang je van ons een equivalent van een salarisstrook. Op deze salarisstrook, die beperkt ingevuld zal zijn (want we kennen jouw arbeidsvoorwaarden niet), zullen we in detail ingaan op de huidige bijtelling die je betaalt en de gesimuleerde bijtelling als ware je zou betalen voor iedere privékilometer die je rijdt.