Deze maand geven we je een voorbeeldberekening van het bijtellingsbedrag per privékilometer:

Uitgangspunten:

Merk: Ford
Model: Focus
Jaar eerste registratie: 2019
Brandstof: Diesel
Fiscale waarde voertuig: € 36.558,-
Bijtellingstarief: 22%
Schijf inkomstenbelasting: 49,5%
Aantal kilometer privé 12.000/jaar, 1.000/maand

Berekening:

Bruto bijtelling per jaar: € 36.558,- x 22% = € 8.042,76
Bruto bijtelling per maand: € 8.042,76 / 12 = € 670,23
Bruto bijtelling per privékilometer: € 670,23 / 1.000 = € 0,67
Netto bijtelling per maand: : € 8.042,76 * 49,5% / 12 = € 331,76
Netto bijtelling per privékilometer: € 331,76 / 1.000 = € 0,33

Of

Stel je rijdt een Ford Focus uit 2019 van € 35.785,- met een bijtelling van 22%. Je schijf inkomstenbelasting is 49,5%.
De bruto bijtelling is dan € 7.873,- per jaar of € 656,- per maand. Netto is dat € 324,72. Per privékilometer is dat € 0,32 wanneer we uitgaan van de 12.000 privékilometers per jaar.
Wanneer we bekijken wat het effect is als je minder dan 12.000 kilometer rijdt of misschien wel meer, dan krijg je het onderstaande effect:

Privékilometer per jaarVariabele netto bijtellingHuidige netto bijtellingHuidige bijtelling per kilometer
5.000 km€ 133,33€ 324,72€ 0,78
10.000 km€ 266,67€ 324,72€ 0,39
15.000 km€ 400,00€ 324,72€ 0,26

 De € 0,32 is marktconform gezien de kilometerkostprijs van de auto. Rij je echter minder dan 10.000 kilometer privé, dan is de bijtelling doordat het met een vast tarief wordt afgerekend wel duur.
Een manier om geen bijtelling te betalen, is de auto niet privé te gebruiken. Dit kan je doen door een 500 kilometerverklaring in te vullen. Er zijn rond de 200.000 zakelijke rijders die van deze regeling gebruik maken. Met een variabele bijtelling zouden deze berijders wel privé gebruik kunnen maken van de zakelijke auto.