Variabele bijtelling update
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan, en met, de data die verzameld is. Hierna is het eindrapport samengesteld en opgemaakt.